نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت وبازار یابی دانشگاه اصفهان

چکیده

در جوامع پیشرفته، ارتباط بین شرکت های محلی و مشتریان آنها موضوع مورد علاقه شرکتها و جوامع دانشگاهی است.یسیاری از پژوهش های دانشگاهی بر نقش ویژگی های قوم پرستی و خصوصیات جمعیت شناختی بر خریدهای محلی تاکید نموده اند. هدف پژوهش حاضر،تحلیل تاثیر فلسفه اخلاقی و قوم پرستی بر تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان  به خرید برند ایرانی بر اساس نقش محوری اقتصاد مقاومتی بوده است. این ­پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی می باشد.نمونه مورد مطالعه شامل 70  نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در سال 1393 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیهوتحلیلاطلاعاتبا استفاده از نرم افزارهای Spss و SMART PLS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که اگر چه فلسفه اخلاقی و قوم پرستی به طور مستقیم بر تمایل به خرید برند ایرانی تاثیر ندارند، قوم پرستی از طریق اقتصاد مقاومتی بر تمایل به خرید محصولات ایرانی تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Moral Philosophy and Ethnocentrism on Intention to Buy Iranian Brands Based on Central Role of Resistance Economy

نویسندگان [English]

  • Hosein Rezaei 1
  • Zahra Shekarchizadeh 2

1 Assistant Professor of Business Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

2 PhD Student in Marketing Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

In advanced societies, the relationship between local firms and their costumers is a favorite subject for companies and academic communities. A lot of academic researchers have insisted on the role of ethnographic and demographic characteristics in local purchases. The objective of this research is to examine the influence of moral philosophy and ethnocentrism on intention to buy Iranian brands based on central role of resistance economy among postgraduate students of Isfahan University. The research was conducted using descriptive-metrical method. The studying sample included seventy members of postgraduate students of Isfahan University in 2014 that were selected by means of stratified random sampling. The data were collected through a questionnaire and data analysis was done by SPSS and SMART PLS software. The Findings of this research reveal that although moral philosophy and ethnocentrism don’t influence the intention to buy Iranian brands directly, ethnocentrism influences the intention to buy Iranian brands through resistance economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnocentrism
  • moral philosophy
  • resistance economy
  • brand and intention to buy