نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- ، دانشگاه شیراز

2 استاد دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

چکیده

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفق بودن یا نبودن بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در کیفیت فعالیت‌های تبلیغاتی‌شان نهفته است. بدیهی است استمرار و توسعة فروش کالا و خدمات زمانی میسر می‌شود که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مؤثر، اگر روان‌شناسیِ نیاز و سلیقۀ مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانۀ پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود، از آن کالا و خدمات استقبال بیش‌تری خواهد شد. به باور نویسندۀ مقاله، یکی از عوامل مهم در تبلیغ عامل اخلاق است. در این مقاله موارد گوناگون اخلاقی معرفی شده ‌است و با استفاده از مطالعات گوناگون در حوزۀ تبلیغات اینترنتی رموز تبلیغات موفق بیان شده‌ است؛ رموزی که مبتنی بر الگوی ارائه‌شدۀ محقق است. این اطلاعات موجب جذب بیش‌تر و بازگشت مجدد مشتریان الکترونیکی خواهد بود. در پایان، از طریق پرسش‌نامه‌ای که متخصصان حوزۀ فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک به آن پاسخ داده‌اند زمینۀ تأیید یا تغییر این الگو فراهم شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attracting Electronic Customers; A More Successful (ethic-based) Model

نویسندگان [English]

 • Fateme rahmani 1
 • Nezamedin faghih 2

1 Master of Information Technology, e-education faculty, Shiraz University

2 , Shiraz University professor, Faculty of Economics, Management and Social Sciences

چکیده [English]

Advertisement is an important communication tool. The success and failure of many organizations and companies lies in the quality of their promotional activities. Obviously, continuity and development of selling products and services is possible when an advertising design absorbs customer. According to effective advertisement, more attention should be paid to psychological needs and taste of the customer. The appropriate and artistic content of the message in promoting goods and services can make the business more successful. The authors believe that another important factor in advertisement is ethics. In this article we represent secrets of successful advertisement based on the proposed pattern. These information absorbs more electronic customers. The proposed pattern has been validated and improved by questionnaire which is filled in by experts in the field of information technology and electronic commerce.

کلیدواژه‌ها [English]

 • electronic commerce
 • advertisement message content
 • satisfaction of customer
 • creative advertisement
 • customers' psychological needs
 • سرمد، زهره، حجازی، الهه، بازرگان، عباس (1384). روش های تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه
 • کروبی، مهدی (1382). قانون تجارت الکترونیکی، دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی، معاونت امورمطبوعاتی و اطلاع رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • ·         گلچین فر ، شادی، بختایی، امیر، (1384). اینترنت، ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
 • ·         فاربی،ای. دی (1386). چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟ (بازاریابی در عمل)، گلچین‌فر، شادی،  بختائی، امیر، سازمان مدیریت صنعتی
 • ·         فروزنفر، علی(1388). اصول و فنون تبلیغات، نشر جهاد دانشگاهی، واحد تهران 
 • ·         «آمار توصیفی»[ بهمن 1389http://daneshnameh.roshd.ir/mavara، [ آنلاین]
 • “ IAB internet advertising revenue report: 2012 full year results”, price waterhouse coopers , internet advertising Bureau, [2013]
 • “ Crest slogan”,, [2013]
 • “ British Telecom”,< www.buzzle.com/articles/ad-solgans.html>, [2012]