نقش عوامل برون سازمانی درتشدید مشکلات روزنامه های ایرانی

رویا فرامرزی؛ داود صفایی؛ حوریه دهقان شاد؛ حسین انتظامی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 271-322

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.39946.2514

چکیده
  شرایط اقتصادی کشور برای مطبوعات بیش از سایر بنگاه های اقتصادی دارای آسیب های مالی بوده است. روزنامه در شرایط تورم جز اولین کالایی است که از سبد خانوار حذف می گردد لذا به دلیل عدم همخوانی هزینه ودرآمد، عدم تعادل در عرضه و تقاضا دچار آسیب و شکنندگی اقتصادی شده اند. هدف این مقاله شناسایی چالش های اقتصادی روزنامه های ایرانی و یافتن راهکاری ...  بیشتر