1. الگویی جهت تبلیغات اینترنتی موفق به منظور جذب مشتریان الکترونیک بیشتر(با محوریت اخلاقیات)

فاطمه رحمانی؛ نظام الدین فقیه فقیه

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 37-56

چکیده
  تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفق بودن یا نبودن بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در کیفیت فعالیت‌های تبلیغاتی‌شان نهفته است. بدیهی است استمرار و توسعة فروش کالا و خدمات زمانی میسر می‌شود که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مؤثر، اگر روان‌شناسیِ نیاز و سلیقۀ مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانۀ ...  بیشتر