نقش مطبوعات در بسیج اجتماعی از 1357-1384

علی اصغر کیاء؛ جعفر حسین‌پور

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 81-105

چکیده
  استدلال اصلی نوشتارِ حاضر این است که فضای فعالیت رسانه‎ای (در این پژوهش، مطبوعات مدّ نظر است)، به‎عنوان یکی از اضلاع سه‎گانۀ بسیج اجتماعی، در کنار رشد شهرنشینی و سواد، رفته‎رفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهبود یافته است و در میانۀ دهۀ 70، با رشد سریع سواد عمومی و عالی به همراه شهرنشینی و افزایش تقاضا برای آزادی‎های سیاسی، ...  بیشتر