تعداد مقالات: 152
1. رادیو و مفهومِ «اراده» برای خلقِ «حرکت»؛ یک چالشِ معنایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

غلامرضا آذری


2. اخلاق وبلاگ‌نویسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-20

حسن بشیر؛ سمانه آذرپور


3. تلفن‌ همراه و تأثیر آن در ارتباطات ‌میان‌فردی جوانان دانشجو (مطالعة دانشجویان دانشگاه‌های تهران)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-28

مسعود کوثری؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ طاهره خیرخواه


4. عوامل مؤثر در عناصر ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-24

علی اسکندری؛ رامین چابکی درزآبی


6. تحلیل سیاست‎های سواد رسانه‎ای در سه نهاد فرهنگی و ارتباطی ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-26

ناصر باهنر؛ رامین چابکی درزابی


7. بررسی رویکردها و ابعاد هژمونی تکنولوژی بر انسان

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-28

علیرضا باقری ده‎آبادی


8. شبکه‎های اجتماعی مجازی و شادکامی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-24

فائزه اخوان ملایری؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی


10. الگویی پارادایمی از رابطة جوان و رسانه در شیراز

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

محمد تقی ایمان؛ احمد کلاته ساداتی


11. مطالعه تطبیقی جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری ایران و آلمان»

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-24

حسین آقابابایی؛ زهرا احمدی ناطور


12. فیلم های مستند میراث فرهنگی و نحوه اثرگذاری بر هویت فرهنگی ایرانیان مدلی برآمده از نظریه مبنایی(GT

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-22

سهیلا بورقانی فراهانی؛ نفیسه آقاجانی


13. نقش رسانه‌ها در تحولات سیاسی ایران؛ دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-19

کیامرث جهانگیر؛ حسین دیوسالار


14. رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-22

حسین اکبری


16. رویکرد مخاطب محور در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

علیرضا اکبرزاده؛ ثریا معمار؛ مسعود کوثری؛ رضا همتی


17. تحلیل لایه‌ای بازی‌های رایانه‌ای: رویکردی برای داوری اخلاقی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

علیرضا آل بویه؛ محمد سلیمی؛ فاطمه جمشیدی


18. درآمدی بر فضای مجازی فراقلمرویی و سیالیت هویت سوژه در پرتو تحلیل انتقادی بینامتنی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-36

محمد علی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل


20. بررسی پنج عنصر مدل هارولد لاسول در رسانه‌های جمعی با توجه به ظهور رسانه‌های نوین

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-53

ملیکا بردبار؛ شیرین قنبری؛ سید وحید عقیلی


21. درآمدی بر فلسفة تلویزیون

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-36

محمد اخگری


22. بررسی نقش تلویزیون در حوزۀ نقد و شیوۀ مناظره

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 21-47

عبدالرحمن حسنی‌فر؛ الهه ابوالحسنی


23. تفاوت سازمان های رسانه ای با سازمان های صنعتی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 21-38

حسن خجسته باقرزاده


24. مطالعه زبان‌شناختی عنوان در برنامه‌های نمایشی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-37

آرمان ذاکر؛ معصومه مهرابی


25. بررسی نقش اخلاق رسانه‌ای در طنز مکتوب نشریات کشور

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-41

صدیقه ببران؛ سعید ناظمی