کلیدواژه‌ها = رسانه
تعداد مقالات: 20
1. نظریه اقناع رسانه‌ای و بازنمایی آن در عملکرد اطلاعاتی کتابخانه‌ها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 21-40

ثریا ضیایی؛ حمید رضا رادفر؛ سولماز نوری


2. تحلیل مقایسه‌ای بازنمایی مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌های ایرانی و غیرایرانی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 37-54

علیرضا خسروی فسایی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سرو ناز تربتی؛ لیلا نیرومند


3. واکاوی نقش رسانه‌های غربی در اسلام‌هراسی معاصر

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-172

عباس عیسی زاده؛ سید حسین شرف الدین


4. آسیب‌شناسی اشاعه حقوق شهروندی از طریق رسانه‌های جمعی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-104

سید علی رحمان زاده؛ مهرداد توکلی


5. اولویت اخلاق وظیفه‌گرا بر اخلاق فضیلت‌محور در عرصه رسانه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-226

شروین مقیمی زنجانی


6. نقش رسانه‌ها در تحولات سیاسی ایران؛ دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-19

کیامرث جهانگیر؛ حسین دیوسالار