مقالات نشریه رسانه و فرهنگ از سال 1398 دارای شناسه بین‌المللی DOI شده اند. این شناسه با نام کامل Digital Object Identifier شناخته می شود و به مجموعه‌ای از اعداد، حروف یا علامت‌ها گفته می شود که به هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص می‌یابد. این شاخص از دو بخش یعنی کد ناشر و کد سند تشکیل شده که با علامت (/) از هم جدا می شوند.

فواید این شناسه:

1. مقاله برای همیشه یک شماره بین المللی خواهد داشت که به واسطه آن به راحتی شناخته می شود.

2. مخاطب بیشتری متوجه مقاله خواهد شد.

3. منبع به ابرلینک یا Hyperlink

4. از خطاهای انسانی یا ماشینی در نگارش منبع یا Reference جلوگیری خواهد شد.

5. تعداد ارجاعات به مقاله‌ها و محاسبۀ واقعی قدرت نفوذ یا Impact Factor برای نشریات به طور واقعی شماش خواهند شد.

6. شاخص واقعی علم‌سنجی (scientometrics) محققان و مالکان حقوقی مقاله‌ها مانند دانشگاه‌ها ومؤسسه‌های پژوهشی ارتقاء خواهد یافت.

 


محقق گرامی برای اطمینان از درستی DOI یا یافتن مقاله‌ها از طریق این شناسه می‌توانید آن را در سامانۀ پایگاه https://www.doi.org/ جست‌وجو کنید.