نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شهید بهشتی

10.30465/ismc.2022.37681.2439

چکیده

بستر رسانه‌های اجتماعی متن‌محور مانند توییتر در شکل‌دادن به افکار عمومی نقش مهمی ایفا می‌کنند تا جایی که کاربران توییتر می‌توانند آنچه را که از یک واقعیت برداشت ‌می‌کنند، چارچوب‌بندی کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی افکار عمومی در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال در بستر توییتر بود. از همین رو پس از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، 2531 توییت از طریق جستجوی هشتگ‌ها استخراج و برای کشف مضامین از رویکرد براون و کلارک (2006) استفاده شد که 57 مضمون فرعی به دست آمد. مضامین فرعی 7 مضمون اصلی «شخصیت‌ها و ستاره‌ها»، «جامعه فوتبال»، «ساختار فوتبال»، «غیرفوتبال»، «رسانه»، «عواطف فوتبالی» و «فساد در فوتبال» را در توییتر تشکیل دادند. یافته‌ها نشان داد توییتر، به کاربران کمک می‌کند تا چارچوب‌هایی ایجاد کنند که رسانه‌های سنتی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خلق کنند. مطالعه چارچوب‌ها نشان می‌دهد که کاربران چگونه از رسانه‌های اجتماعی برای غلبه بر پوشش رسانه‌های سنتی، ارائه بدیل‌های جایگزین و تغییر برداشت‌ها استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Alone like a Magician...#Ali_Karimi", the examination of public opinion about the elections of the Iranian Football Federation: the social construction of reality on Twitter

نویسندگان [English]

  • Rasool Norouzi Seyed Hossin 1
  • Mahdi Latififard 1
  • Amin Yadegari 2

1 Tarbiat Modares University

2 Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Text-centric social media platforms such as Twitter play an important role in shaping public opinion to the extent that users can frame what they perceive as a reality. The purpose of the present study was to examine public opinion about the Football Federation elections on Twitter. Therefore, after the Football Federation elections, 2531 tweets were extracted by searching for hashtags and Brown and Clark (2006) approach was used to discover the themes, which yielded 57 subthemes. subthemes produced the 7 main themes "Characters and Stars", "Football Community", "Football Structure", "Non-Football", "Media", "Football Emotions" and "Corruption in Football" on Twitter. The findings showed that Twitter helps users create frames that traditional media cannot or do not want to create. Studying frames shows how users use social media to overcome traditional media coverage, provide alternatives, and change perceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • framing
  • Football
  • Public opinion
  • users
  • Twitter