نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

مدیر پژوهش صداوسیمای مرکز اردبیل

10.30465/ismc.2022.33101.2273

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی برنامه‌ها و ویژه برنامه‌های مناسبتی ماه محرم در شبکه سبلان اردبیل به انجام رسیده است. روش پژوهش تحلیل محتواست که برنامه‌های مرتبط با نهضت حسینی را در دهه اول ماه محرم در قالب‌های متفاوت دنبال کرده است. این پژوهش علاوه بر شناسایی و آشکار کردن مضامین و محتواها، با هدف نشان دادن بازنمایی نهضت حسینی در ابعاد شور و شعور است که آیا شبکه سبلان در پی افزایش آگاهی و ارتقای شعور مخاطبان است یا بدنبال ایجاد شور و هیجان و سوگواری بوده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد این شبکه در پی افزایش شور و هیجان، گریاندن و ترسیم مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش است و جنبه شعور و آگاهی، تفکر و اندیشه حسینی و تبیین فلسفه قیام در شبکه فوق بسیار کمتر است. مهمترین یافته‌ها عبارتند از: بیشترین زمان پخش 7/20 درصد به برنامه «اجتماع عزاداران حسینی» اختصاص داشت. در میان آیتم‌ها، 2/21 درصد به آیتم «عزاداری و مداحی» اختصاص یافته است. موضوع «دینی و مذهبی» با 9/72 درصد و موضوع جزیی «مرثیه‌سرایی» با 3/25 درصد بیش از سایرین بود. 33 درصد برنامه‌ها در قالب «تهییجی» ارایه شده است. در 41 درصد از برنامه‌ها نوع نگاه به امام حسین(ع) و یارانش «مظلومانه» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of Muharram on Local Television; Content Analysis of Muharram Programs (Hoseini's Movement) of Ardabil Sabalan Channel

نویسنده [English]

  • mohammadbagher sepehri

research manager of Ardabil sabalan channel

چکیده [English]

The present article has been done with the aim of studying programs for the first decade of Muharram in Ardabil Sabalan channel. The research is based on the method of content analysis, which has followed the programs related to the Hosseini movement and the Ashura uprising in the first decade of Muharram in different formats and structures of television programs. The findings of the research in a general study show that this channel seeks to increase the excitement, crying and depiction of the oppression of Imam Hussein (AS) and his companions and in terms of consciousness, representation of Husseini's thought and explain the philosophy of Ashura uprising and The Hosseini movement has a very small percentage. The most important findings are: The highest airtime of 20.7% is dedicated to the "Hosseini Mourners Association" program. Among the items, 21.2% is dedicated to the item "mourning and eulogy". The subject of "religious" with 72.9% and the minor subject of "mourning" with 25.3% are more than others. 33% of the programs are presented in "excitement" format. In 41% of the programs, the view of Imam Hussein (AS) and his companions is "oppressed".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muharram
  • Ashura Uprising
  • Hosseini Movement
  • Rites
  • Ardabil Sabalan channel