نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد مدیریت سیستم و پژوهش، دانشگاه خاتم تهران

چکیده

در دو دهۀ اخیر، پس از پایان جنگ سرد و ظهور رسانه‌های نوین، ساختار رسانه‌ای‌ در اکثر کشورهای جهان تغییرات چشمگیری را، که پیش‌تر در حوزۀ مطبوعات تحقق یافته بود، از سر گذراند. در قرن 21، این وضعیت به‌صورتی فراگیر به حوزۀ رسانه‌های دیداری و شنیداری نیز تعمیم یافت و نگاه نوینی به کارکرد و فرایند اثرگذاری رسانه‌ها پدید آمد. این مقاله، پس از بررسی نظریات گوناگون دربارۀ نظام رسانه‌ای‌، با تمرکز بر رادیو ـ تلویزیون، به مثابۀ اثرگذارترین رسانه، به بررسی تغییرات ساختار مالکیت رسانه‌ای‌ در جهان پرداخته است.
از این‌رو با اشاره به دو الگوی رایجِ، «رادیو ـ تلویزیون خدمت عمومی» و «رادیو ـ تلویزیون خصوصی»، به بیان مزایای افزون‌تر‌ نظام خصوصی، که در اکثر کشورهای جهان جایگزین نظام انحصاری رادیو ـ تلویزیون دولتی گردیده است، نسبت به مدل انحصاری پرداخته‌ایم. درادامه، با بیان دیدگاه‌های نهادهای بین‌المللی، تجربۀ حدود 20 کشورجهان در گذار از نظام انحصاری رسانه‌ای‌ به نظام متکثر بررسی و، با تمرکز بر کشورهایی که از نظر فرهنگی، سیاسی، و موقعیت جغرافیایی مشابهت‌هایی قابل توجه با ایران دارند، به‌صورتی گذرا چگونگی مواجهۀ این کشورها با چالش‌ها و ابهامات تغییر ساختار مطالعه شده است. درنهایت، گذار از هزینه‌های نظام انحصاری به فرصت‌های نظام متکثر در قالب مدل بیان شده و نظام متکثر رسانه‌ای‌ به مثابۀ کارامد‌ترین ساختار رسانه‌ای‌ از نظر تحقق اهداف، از جمله جلب رضایت مخاطب و توجیه‌پذیری اقتصادی و تأمین منافع ملی و مصالح اجتماعی، معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Universal Experience; Monopoly, Plural Broadcasting and Global Media Changes

نویسندگان [English]

  • Foad Sadeghi 1
  • Maryam Jamshidi 2
  • Seyyed Ammar Kalantari 3

1 Ph.D in Media Management, University of Tehran

2 Ph.D Student in Sociology, Azad Islamic University (Science and Research Branch)

3 M.A. in System and Productivity Management, Khatam University

چکیده [English]

In the last two decades and after the cold war & The emergence of new media, the media structure in most countries have witnessed dramatic changes which was achieved In the 20th century in the press domain and in the 21th century has been generalized comprehensively to the field of audiovisual media and has emerged new look to function and effectiveness of the media. In this article, after assessing various theories about the media, the media ownership structure changes in the world are assessed with focusing on the Radio and TV as an effective media.
Referring to the two common patterns of public and private TV and radio broadcasting which replaced the monopoly state broadcasting in the most countries, the article points to the more advantages of this system than the exclusive model. By expressing the views, this article has investigated the experiences of 20 countries in transition from proprietary systems to the of media plurality. Moreover, by focusing on countries which have considerable cultural, political and geographical similarities with Iran, the study briefly indicated how these countries dealt with the challenges of restructuring screening. Finally, media plurality has been introduced as the most efficient media structure to achieve its objectives, including satisfaction of the audience, justified economically and providing national and social interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plurality
  • monopoly
  • TV and radio system
  • universal experience