نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی دانشگاه شهید باهنر

2 کارشناس ارشد

چکیده

شهید آوینی با تلفیقی از روایت ادبی و تاریخی در نوشتار «روایت فتح»و شیوۀ بیان منحصر به فرد خود وی در گفتار آن خلّاقیّتی بی‌نظیر و تأثیرگذار آفریده‌است. از خصوصیّات بارز نثر «شهید آوینی»، در روایت‌گری، نقش‌آفرینیِ خیال‌انگیز با توجّه به نوا و آهنگ در موسیقی کلام و شاخص نمودن گفتار و نوشتار با استفاده از استعاره‌های تأویلی است. به لحاظ معنایی نیز وی بر مفاهیم و درون‌مایه‌های آرمانی دین اسلام، انقلاب‌اسلامی و دفاع مقدّس با تکیّه بر مضامینی همچون عاشورا، ایمان به معاد، و .... تأکید دارد. یکی از برجستگی‌های مستند «روایت فتح» در مقایسه با سایر مستندهای جنگی صداقت و حقیقت‌بینی راوی و عشق‌ورزیدن به شخصیّت‌هایی است که با دل و جان از آنها روایت‌می‌کند. همچنین کاربرد استعاره‌ها در زبان تأویلی و رویکرد اشراقی در نوشتار و گفتار خود از دیگر برجستگی‌های این مستند است. نگارندگان در این جستار به دنبال دست یافتن به پاسخ این پرسش هستند که ویژگی‌های برجستۀ مستند دفاع مقدّس «روایت فتح» چیست؟ این پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای تحلیل محتوای کیفی متن به بررسی برجستگی‌های گفتار متن «روایت فتح» از منظر روایت‌گری در مهمّ‌ترین اثر وی، «گنجینة آسمانی» می‌پردازد.
واژه‌های کلیدی: روایت فتح، روایت‌گری، شهید آوینی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

“The view to “conquest narrative” of Avini martyr based on narrative “

نویسندگان [English]

  • Behjatosadat Hejazi 1
  • Hakimeh Akhondzadeh 2

1 Associate professor / Shahid Bahonar university of Kerman

2 master degree

چکیده [English]

Aviny martyr has created unlike imagination and effective with compilation of literary narrative and historic in writing of “conquest narrative” and unique style expression in speech it. Fanciful grave with attendance to tone and tonicity in music of language and indexing expression and writing by use construable metaphor, are among illustrious typicality’s prose of Aviny martyr. He emphasis for semantic on idealistic concepts and contents of Islamic religion, Islamic revolution and holy defense by emphasis on contents like Ashoora, belief to future too. One of typical “conquest narrative” documentary in comparison with other martial documentaries, is honesty and verismo of narrator and turtledove to personages that narrative devotional of them. Also use metaphors in construable language and illuminate attitude in his writing and expression, is among other indexes in this documentary. Authors in this research want to achieve to answer this question that, what are illustrious properties documentary of holy defense “conquest narrative”? This research has proceed to style descriptive-analytical and based on analysis qualitatively content to survey illustrious of text expression of “conquest narrative” text with narrative attitude in the most important his book, “Empyreal treasure”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Conquest narrative”
  • narrative
  • Avini martyr