نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق و جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه مازندران

10.30465/ismc.2021.34073.2306

چکیده

توسعه روزافزون رسانه‌های آزاد و تسهیل دسترسی به آن از طریق تلفن‌های همراه هوشمند موضوعی نوظهور و در عین حال فراگیر است که قابل بهره برداری در زمینه‌های مختلف حیات بشری ازجمله پیشگیری از جرم است. از این‌رو نویسنده این مقاله‌ از رهگذر پژوهش میان‌رشته‌ای رسانه با حقوق کیفری، درصدد پاسخ به این پرسش است که رسانه‌های آزاد چگونه می‌توانند در پیشگیری از جرم اختلاس نقش‌آفرینی کنند؟ نتایج این نوشتار که از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده‌است، نشان می‌دهد که رسانه‌های آزاد باتوجه به ویژگی‌هایی مانند سهولت دسترسی، ضریب نفوذ، کثرت مخاطب و وسعت انتشار می‌توانند با کمک به استقرار نظام شایسته‌سالار، فشار به دولت در جهت تأمین معاش کارمندان، ایجاد شفافیت ومطالبه گری، کارکرد پیشگیرانه کارآمدی در خصوص جرم اختلاس داشته‌باشند. اما باید توجه داشت که تحقق این کارکرد ازسوی رسانه‌های آزاد منوط به وجود بایسته‌هایی چون آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و بی‌طرفی رسانه‌ای می‌باشد. همچنین نباید از برخی مخاطرات‌ استفاده از ظرفیت‌ رسانه آزاد برای پیشگیری از جرم اختلاس نظیر نقض حریم خصوصی افراد، اتهام‌افکنی و عوام‌گرایی کیفری غافل شد. لذا باتوجه به نتایج بدست آمده به متولیان سیاست‌گذاری پیشنهاد می‌گردد با تصویب قوانین لازم ضمن بهبود‌‌ کارآمدی رسانه‌های آزاد، از توالی نامطلوب آن‌ها اجتناب کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The function of free media in controlling the crime of embezzlement; From preventive actions to risks

نویسندگان [English]

  • Amin Radman 1
  • ebrahim ghodsi 2
  • esmail haditabar 3

1 Phd

2 phd

3 phd

چکیده [English]

The growing development of free media and facilitating access to it through smartphones is an emerging and at the same time pervasive issue that is operational in a variety of areas of human life,including crime prevention.Thus,the author of this article,through interdisciplinary media research with criminal law,seeks to answer the question of how free media can play a role in preventing the crime of embezzlement?The results of this paper,which uses a descriptive-analytical method,show that free media,due to features suchas ease of access,coefficient penetration,great number of audience and breadth of dissemination,can help the establishment of a meritocracy system,put pressure on the government to provide livelihood for employees,transparency and solicitation have an effective preventive function in relation to the crime of embezzlement.It should be noted,however,that the realization of this function by the free media depends on the existence of requirements such as freedom of expression,free access to information and media neutrality.Nor should we overlook some of the dangers of using the capacity of the free media to prevent the crime of embezzlement,such as invasion of privacy,accusation and criminal populism.Therefore,according to the obtained results,it`s suggested to the policy makers with pass the necessary laws while improving the efficiency of free media,avoid their undesirable sequence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free media
  • crime prevention
  • embezzlement
  • transparency
  • Media Literacy