کلیدواژه‌ها = هویت
تعداد مقالات: 4
2. تبیین رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک‌ با هویت جنسیتی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-100

وحید قاسمی؛ صمد عدلی پور؛ بدری برندگی


3. الگویی پارادایمی از رابطة جوان و رسانه در شیراز

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

محمد تقی ایمان؛ احمد کلاته ساداتی


4. هویت در عصر رسانه‌های دیجیتال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 115-130

مریم صانع پور