نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم وتحقیقات، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.30465/ismc.2020.5124

چکیده

رسانه‏ ها در زندگی امروز ما به جزو لاینفک زندگی مدرن تبدیل شده‏اند و در تصمیم‏گیری‏های سیاسی نقشی اساسی در اقناع مخاطب به عهده می‏گیرند. بی بی سی فارسی بخشی از سازمان رسانه‏ای پیچیده بین‏المللی است که هدایت‏کنندۀ سلیقه عمومی است؛ قدیمی‏ترین رسانه دنیا است و در عین حال از نتایج علوم مرتبط با رسانه برای اقناع مخاطب استفاده می‏کند. سیاست ارتباطی به عنوان مجموعه‏ای از اصول و هنجارها برای رفتار راهبردی نظام‏های ارتباطی است. هدف این مقاله شناسایی سیاست‏های ارتباطی بی بی سی فارسی در پخش اخبار انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل گفتمان انتقادی است. واحد تحلیل متن است و از روش فرکلاف توصیف، تفسیر و تحلیل برای تحلیل داده‏ها استفاده شده است و در نهایت سه سطح سیاست ارتباطی در بی‏بی‏سی فارسی شناسایی شد: سیاست‏های ارتباطی کلان (کل مجموعۀ بی بی سی) مانند استراتژی شفاف‏سازی، بیطرفی و اطلاع‏رسانی درست و به هنگام، سیاست‏های ارتباطی رسانه (بی بی سی فارسی) مانند استراتژی‏های بی بی سی فارسی برای ساخت برنامه در ایران و در دوران انتخابات، و سیاست‏های ارتباطی در سطح سردبیری رسانه مانند تکنیک‏های مختلف رسانه‏ای ساخت برنامه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Discourse Analysis of communication policy in BBC persian

نویسندگان [English]

  • masumeh esmailnejad 1
  • abbas abbaspour 2
  • Ali akbar Farhangi 3
  • mohammad soltanifar 4

1 PHD Candidate of media management, Science and Research Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran.

2 Departemant of management, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran. Corresponding Author

3 Department of media management, Science and Research Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran.

4 Department of media management, Science and Research Branch,Islamic Azad University,Tehran,Iran.

چکیده [English]

Today, media is the inseparable part of our life and play a fundamental role in convincing the audience in political decisions. BBC Persian is a part of complicated international media’s organization that guide public tastes. It is the oldest medium in the world and at the same time uses the results of media-related sciences to persuade the audience. Communication policy is a Collection of principles and norms for the strategic behavior of communication systems. This survey is based on qualitative and Critical Discourse Analysis and the text is as an analysis unit; and the collected data is described, interpreted, and explained through Fairclough method. Based on the findings of research, the communication policies are divided into three categories: Massive communication policies (the whole BBC complex), such as transparency, Impartiality and on time correct announcement. Media’ communication policy such as BBC's Persian strategies to build the program, In Iran, during the election. Editorial communication policies, such as various media-making techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Policy
  • Critical Discourse Analysis
  • Election
  • Media