نویسنده = اصغر فهیمی فر
تعداد مقالات: 3
1. تبیین ساختارگرایانه سینمای دفاع مقدس: مطالعه موردی مهاجر و لیلی با من است

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 215-236

مریم سادات نقیبی اصفهانی؛ اصغر فهیمی فر؛ شهاب اسفندیاری


2. بنیان‌های روایتِ سینمایی از منظر پروای وجود

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-152

محمد علی صفورا؛ اصغر فهیمی فر؛ مجید بلادپس