نویسنده = امنه بختیاری
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مقوله های موثر در سبک زندگی رسانه ای خانواده ها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-42

آمنه بختیاری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ بهاره نصیری


2. آسیب شناسی تلفن همراه بر خانواده

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-111

بهاره نصیری؛ امنه بختیاری