نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

چکیده

سوال اینست که نحوه نمایش مهارت‌های ارتباطی در پویانمایی‌ چگونه است و شخصیت اصلی داستان در برخورد با اتفاقات چه واکنشی دارند؟ برای پاسخ، از روش نشانه‌شناسی جان فیسک استفاده شده و رمزگان محتوا در سه سطح؛ ظاهری، فنی و اجتماعی بررسی شده‌اند. نتایج یافته‌های یک نمونه از پویانمایی‌های ایرانی (رستم و سهراب) و یک نمونه از پویانمایی‌های غیرایرانی (کوکو) آورده شده است. واحد تحلیل، صحنه‌های انیمیشن است. نتایج حاکی از آنکه در نمونه ایرانی و غیرایرانی مورد بررسی، به غیر از مسائل تکنیکی و فنی، از لحاظ محتوا باهم فرقی ندارند و مهارت‌های ارتباطی بخوبی در آنها نمایش داده شده است. مجموعه‌ای از دلالت‌های فرهنگی-اجتماعی بر روابط سرشار از صمیمت، حمایت و نزدیکی اعضای خانواده دلالت دارند. شخصیت اصلی داستان، خودسرانه راه خویش را می‌رود تا به خواسته‌ها و نیازهایش برسد. در نمونه غیرایرانی، شخصیت اول داستان با ساختارشکنی موضوع ممنوعه داستان را پیش می‌برد ولی در نهایت به حفظ نهاد خانواده، اولویت دادن به نهاد خانواده همراه است. کودک در جایگاه سنی طبیعی خود بازنمایی نشده و بزرگ‌تر از سن‌شان نمایش داده می‌شود. افتخار و تاکید بر آداب و رسوم، نمادهای ملی، حفظ نهاد خانواده، نقش دادن و توجه کردن به کودک، محتواهای خوب و مناسب پویانمایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative analysis of the representation of communication skills in Iranian and non-Iranian animations

چکیده [English]

The question is, how do you show communication skills in animation, and how does the main character react to events? To answer, John Fisk's semiotics method was used and the content codes were at three levels; Appearance, technical and social have been studied. The results of a sample of Iranian animation (Rostam and Sohrab) and a sample of non-Iranian animation (Coco) are given. The unit of analysis is the animation scenes. The results show that in the Iranian and non-Iranian samples studied, apart from technical and technical issues, they are not different in terms of content and communication skills are well displayed in them. A set of socio-cultural implications implies relationships that are full of intimacy, support, and closeness to family members. The main character of the story voluntarily goes his own way to meet his desires and needs. In the non-Iranian example, the first character of the story, by deconstructing the story, proceeds to the forbidden subject of the story, but in the end, preserving the institution of the family is accompanied by preserving the institution of the family. The child is not represented in his or her natural age and is shown to be older than their age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • Media
  • Animation
  • Communication Skills
  • Representation
  • Semiotics