1. بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوای وب از شناسایی شاخص‌ها تا استخراج ویژگی‌های مشترک

عباسعلی رضایی؛ سولماز نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.33720.2294

چکیده
  اگر دنیای امروز را دنیای دیجیتال در نظر بگیریم، دور از ذهن نیست که سلول مرکزی این دنیا را اطلاعات بدانیم و همچنین خیلی به بی‌راهه نرفته‌ایم که یکی از مسائل مهم و کاربردی حوزه اطلاعات دیجیتالی را مسئله بازیابی اطلاعات قلمداد کنیم. همان‌طور که می‌دانیم بخشی از اطلاعات به‌صورت تصاویر ارائه، و لذا ملاحظه می‌شود که ضرورت پرداختن به ...  بیشتر