رادیو و مفهومِ «اراده» برای خلقِ «حرکت»؛ یک چالشِ معنایی

غلامرضا آذری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  «رادیو» به مثابة یک رسانة «حسی ـ شنیداری» به خواست و ارادة تام وابسته است و نه خواست و ارادة ناقص. این «اراده» (Will) گاه به دلیل جبر سازمانی از سوی «مدیر رسانه» به منظور طرح یک برنامه اثرگذار و گاه از سوی «برنامه ساز» یا فاعلِ رسانه‌ای به نیّت «نفوذ در مخاطب» برای تحریک و برانگیختگیِ او به کار می‌آید. ...  بیشتر

اخلاق وبلاگ‌نویسی

حسن بشیر؛ سمانه آذرپور

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  اکنون انسان در عصر ارتباطات و با وجود پدیده‌هایی از قبیل وبلاگ‌ها می‌تواند به دور از محدودیت‌های رسانه‌های پیشین آزادانه تصورات و نگاه خود را به درون و برون در فضای مجازی اینترنت بسط دهد. وبلاگ‌ها در دنیای امروز در حکم رسانه‌ای‌اند که نهادهای حکومتی بر آن‌ها نظارت کامل نمی‌کنند و به‌‌سبب ویژگی‌های خود ...  بیشتر

تلفن‌ همراه و تأثیر آن در ارتباطات ‌میان‌فردی جوانان دانشجو (مطالعة دانشجویان دانشگاه‌های تهران)

مسعود کوثری؛ محمدرضا جوادی یگانه؛ طاهره خیرخواه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-28

چکیده
  مقالة حاضر تأثیر تلفن ‌همراه را در ارتباطات ‌میان‌فردی جوانان (با مطالعة دانشجویان دانشگاه‌های تهران) مورد مطالعه قرار می‌دهد. درواقع این تحقیق قصد دارد تا مشخص کند که آیا عمق و گسترة ارتباطات ‌میان‌فردی به وسیلة تلفن ‌همراه تغییری یافته ‌است یا خیر؟ در این پژوهش ارتباطات با واسطة تلفن ‌همراه 387 دانشجوی دانشگاه‌های ...  بیشتر

عوامل مؤثر در عناصر ارتباطی از دیدگاه قرآن کریم

علی اسکندری؛ رامین چابکی درزآبی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  فهم ابعاد و زوایای پدیدۀ ارتباطات و رسانه، به مثابۀ یکی از تجلیات دنیای جدید و به روایتی علت موجدۀ تحولات تاریخی و اجتماعی و صورت‌بندی‌های فرهنگی، نیازمند مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی است. حضور و گستردگی وسایل ارتباط جمعی در سپهر عمومی و انباشت نشانه‌ها و تصاویر رسانه‌ای در همۀ عرصه‌های زندگی، چون اقتصاد و سیاست و فرهنگ ...  بیشتر

بررسی چگونگی بازتاب فرهنگ و زبان کردی در برنامه‎های سیمای ایلام (تحلیل نگرش نخبگان فرهنگی شهر ایلام)

وکیل احمدی؛ محمد بازافکن

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1392، ، صفحه 1-27

چکیده
  سیمای استانی ایلام برای غنای هرچه بیشتر فرهنگ بومی استان تأسیس شده است. حفاظت از فرهنگ و زبان کردی و در عین حال ارائۀ تصویری واقع‎بینانه از آن به نسل جدید، از جملۀ وظایف اساسی این رسانه است. پژوهش حاضر در راستای بررسی عملکرد سیمای ایلام در این زمینه، از طریق مصاحبه با نخبگان فرهنگی شهر ایلام انجام ‎شده ‎است. اینکه سیمای ایلام چه ...  بیشتر

تحلیل سیاست‎های سواد رسانه‎ای در سه نهاد فرهنگی و ارتباطی ایران

ناصر باهنر؛ رامین چابکی درزابی

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 1-26

چکیده
  با پیشرفت و توسعۀ رسانه‎ها، جهان به مرحلۀ جدیدی گام نهاد که در آن، رسانه‌ها ضمن گام‎برداشتن در مسیر تکامل و تنوع، به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل‎شدند. بر این اساس، بیش از دو دهه است که صاحب‎نظران ارتباطات به دیدگاه سواد رسانه‎ای روی‎آورده‎اند که به‎نظرمی‎رسد با گسترش آن، می‎توان از تأثیرات منفی رسانه‎ها ...  بیشتر

بررسی رویکردها و ابعاد هژمونی تکنولوژی بر انسان

علیرضا باقری ده‎آبادی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-28

چکیده
  تکنولوژی، که از آغاز و به قصد سلطۀ انسان بر جهان طبیعی شکل گرفت، امروز، با گسترش ابعاد فنّاوری در حوزه‎های مختلف علم، نقش بی‎بدیلی در زندگی انسان‎ها ایفامی‎کند. اگرچه هنوز برخی صاحب‎نظران از این‌که واژۀ سلطه را در این رابطه استعمال کنند احتیاط می‎کنند، درحقیقت، سلطۀ تکنولوژی بر انسان مدت‎هاست که آغاز شده و به اندازه‎ای ...  بیشتر

شبکه‎های اجتماعی مجازی و شادکامی

فائزه اخوان ملایری؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 1-24

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه بررسی اثر شبکۀ اجتماعی مجازی بر سرمایۀ اجتماعی و میزان شادکامی افراد عضو در یکی از سایت‎شبکه‎های اجتماعی است. داده‌ها با تکنیک پیمایش و روش نمونه‌گیری خوشه‎ای چندمرحله‌ای با حجم نمونۀ 255 نفر جمع‌آوری و تحلیل شده‎است. نتایج نشان‎داد افراد با عضویت و مشارکت در این سایت‎شبکه‎های اجتماعی مواردی را ...  بیشتر

فضای جغرافیایی، رسانه های ارتباطی انبوه و گشتل تکنولوژی

عیسی پیری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-13

چکیده
  این مقاله به دنبال تبیین هرمنوتیکی (بینامتنی) تأثیر بازنمایی‌های رسانه‌ای در دگرگونی‌های فضایی است؛ از این رو هستی‌های فضایی نوینی را می‌کاود که به نوعی مدلول این ارتباط است. در دوران پسامدرن، رسانه‌ها در‌واقع کنش‌گران اصلی در هویت‌بخشی و تفسیر موضوعات محیطی هستند و با توجه به تکثر هویت‌ها و چندگانگی تجربة فضایی ما با دیکته‌های ...  بیشتر

الگویی پارادایمی از رابطة جوان و رسانه در شیراز

محمد تقی ایمان؛ احمد کلاته ساداتی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از نگارش مقالة حاضر کشف و ارائة الگوی پارادایمیِ رابطة جوانان شیرازی با رسانه است. روش تحقیق بر اساس روش گروه کانونی و تحلیل آن بر اساس مدل‌های نظریة زمینه‌ای است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که جوانان از نظر هویتی خود را افرادی با خلاقیت بالا و عقلانیت پایین تعریف می‌کنند؛ از نظر عقیده الگوپذیر و در عین حال منتقدند، نگاهشان نسبت ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری ایران و آلمان»

حسین آقابابایی؛ زهرا احمدی ناطور

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-24

چکیده
  با ورود به عصر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، به‌تدریج مسائل و دشواری‌های نوینی دربارة حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده‌ها مطرح شده است که حل و فصل آن‌ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیر است. اغلب کشورها، از جمله آلمان، قوانین حمایت از داده‌ دارند، اما برخی کشورها، نظیر ایران، فاقد قانونی جامع و منسجم ...  بیشتر

فیلم های مستند میراث فرهنگی و نحوه اثرگذاری بر هویت فرهنگی ایرانیان مدلی برآمده از نظریه مبنایی(GT

سهیلا بورقانی فراهانی؛ نفیسه آقاجانی

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  در جهان امروز هویت فرهنگی در مقایسه با دیگر ابعاد هویت، از اهمیت فزاینده­ای برخوردار است. مقاله، حاصل پژوهشی کیفی با هدف ارائه الگویی در خصوص تبیین نقش نمایش فیلم­های مستند میراث فرهنگی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، بر تقویت هویت فرهنگی ایرانیان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه مبنایی یا گراندد تئوریGrounded theory method) ...  بیشتر

نقش رسانه‌ها در تحولات سیاسی ایران؛ دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری

کیامرث جهانگیر؛ حسین دیوسالار

دوره 7، شماره 1 ، مرداد 1396، ، صفحه 1-19

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله این است که رسانه چه نقشی در فرآیند توزیع قدرت وتحول سیاسی دارد؟ این نوشته در تلاش است تا بتواند ارتباط منطقی و دقیقی میان تحول سیاسی و نقش رسانه ها را در آن بررسی نماید و البته با رویکرد انتخاب شده، نگاهی به موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و نقشی که رسانه ها در آن اعمال نموده اند، داشته باشد. رسانه ها توانسته اند ...  بیشتر

رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان

حسین اکبری

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی وضعیت هویت ملی جوانان و ابعاد سازنده آن و رابطه استفاده از انواع رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان پرداخته است. برای سنجش هویت ملی ابعاد شش گانه مشخص و سپس رابطه مصرف انواع رسانه‌ها با ابعاد مختلف هویت ملی و شاخص ترکیبی هویت ملی بررسی شده است. مطالعهبا روش پیمایشی بر روی 380 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله مناطق ...  بیشتر

متحرکسازی کاراکتر در رسانه های سینما، انیمیشن و بازی رایانه ای با رویکرد به فناوری رایانه ای

باقر بهرام شتربان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-15

چکیده
  متحرکسازی کاراکتر بشکل رایانه ای یکی از گونه های متحرکسازی است که امروزه اصلی ترین نقش را در فیلمهای متحرکسازی،زنده و بازی رایانه ای ایفا می کند. این گونه هنری حلقه واصل بین مخاطب و اثر، همچنین کلید همذات پنداری کاربر با کاراکتر های موجود است.از آنجائیکه بسیاری از شرکتهای تولید کننده داخلی در زمینه محصولات رسانه ای فوق دارای بخش تحقیقات  ...  بیشتر

رویکرد مخاطب محور در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی

علیرضا اکبرزاده؛ ثریا معمار؛ مسعود کوثری؛ رضا همتی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
  در این پژوهش، ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای بهمعرفی شده « رویکرد مخاط بمحور » رویکردی فرهنگی و اجتماعی، رویکردی با عنواناست که، بهجای توجه صرف به فرستندة پیام، به مخاطب توجه دارد تا با توانمندسازی اوبه او توان نقد و تجزیهوتحلیل پیام را بدهد. پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوایکمی انجام شده و نتایجش بیانگر ...  بیشتر

تحلیل لایه‌ای بازی‌های رایانه‌ای: رویکردی برای داوری اخلاقی

علیرضا آل بویه؛ محمد سلیمی؛ فاطمه جمشیدی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.30465/ismc.2019.4426

چکیده
  بازی­های رایانه­ای به عنوان یک رسانه، از اجزا یا زیرسیستم­هایی تشکیل شده‌اند. تجزیه این بازی­ها به اجزاء و لایه­های تشکیل دهنده آن، می‌تواند دقت در پژوهش‌های اخلاقی درباره بازی­ها را ارتقاء بخشد. این مقاله برآن است تا با تحلیل بازی­های رایانه­ای و پژوهش­های صورت گرفته درباره آنها، لایه‌هایی برای بازی ها تعریف کرده ...  بیشتر

درک رفتار رایدهی: استفاده از مدل درگیری- استدلالی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

محمدعلی حکیم آرا

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-35

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5069

چکیده
  گرچه مطالعات مربوط به انتخابات سیاسی اغلب در قلمرو‌هایی جز روان‌شناسی انجام می‌شود، با این همه، متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش‌های منتهی به رفتار رای‌دهی در انتخابات سیاسی در حوزه روان‌شناسی اجتماعی ریشه دارد. در این انتخابات، مبلغان می‌کوشند با طرح استدلال‌هایی رای‌دهندگان را متقاعدکنند نامزد معرفی شده، بهترین گزینه است. رای‌دهندگان، ...  بیشتر

تحلیل گفتمان انتقادی سیاست‏گذاری ارتباطی بی‏بی‏سی فارسی

معصومه اسمعیل نژاد؛ عباس عباسپور؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5124

چکیده
  رسانه‏ ها در زندگی امروز ما به جزو لاینفک زندگی مدرن تبدیل شده‏اند و در تصمیم‏گیری‏های سیاسی نقشی اساسی در اقناع مخاطب به عهده می‏گیرند. بی بی سی فارسی بخشی از سازمان رسانه‏ای پیچیده بین‏المللی است که هدایت‏کنندۀ سلیقه عمومی است؛ قدیمی‏ترین رسانه دنیا است و در عین حال از نتایج علوم مرتبط با رسانه برای اقناع مخاطب استفاده ...  بیشتر

تبیین الگوی تحولات و پیامدهای ناشی از انقلاب‌سایبر با روش گراندد تئوری

ریحانه صالح آبادی؛ سیروس احمدی

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.6072

چکیده
  انقلاب سایبر فضایی متفاوت تر از آنچه در گذشته وجود داشته را پدید آورده است و سبب شده تا روابط بین الملل و ارتباطات بین کشورها در عرصه‌های گوناگون به شکل متفاوتی مطرح گردد. بنابراین این فضا سبب تحولات قابل توجهی در عرصه نظری و عملی شده است که مطالعه آن را حائز اهمیت نموده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و استفاده از روش گرندد تئوری انجام ...  بیشتر

تحول روزنامه نگاری دینی در ایران معاصر

حسین افخمی؛ عطیه پیرهادی؛ مسعود تقی آبادی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.37075.2418

چکیده
  چکیده:روزنامه نگاری دینی از ژانرهای رسانه ای است که در نزدیک به دو قرن تجربه روزنامه نگاری چاپی در کشور، هنوز هیچ روزنامه ای خبرنگار ثابت در حوزه ادیانندارد. این پژوهش به مطالعه تطبیقی محتوای مطالب دینی روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در سیزده روز اول ماه محرم طی سال های 1335 تا 1385 می-پردازد . در این مطالعه به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی ...  بیشتر

مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای ایران در قبال دنیای عرب

افشین آزادی؛ مهرداد متانی؛ علی فلاح؛ یوسف قلی پور کنعانی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.40213.2524

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مدل سازی ساختاری زنجیره ارزش تولیدات رسانه‌ای در دیپلماسی رسانه‌ای ایران در قبال دنیای عرب می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ طرح تحقیق به‌صورت پژوهش کمی و از نظر جمع آوری اطلاعات به‌ویژه توصیف ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری مشتمل بر تمام کارشناسان ...  بیشتر

نشانه‌ها در خدمت تولید معنا در رسانه: عکاسی دفاع مقدس از منظر نشانه شناسی اجتماعی

هامون مهدوی؛ حسین اردلانی

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.44243.2688

چکیده
  عکاسی در جایگاه رسانه‌ای مؤثر در بیان واقعیات اجتماعی و ارتقا سطح آگاهی جمعی، دارای نقش‌های روایتی و مفهومی کارآمد است. عکس‌های جنگ ایران و عراق به عنوان متونی ضمنی از عوامل گفتمانی، مؤلفه‌های اجتماعی و شناختی، از جمله نظام‌های ارزشی اجتماعی- فرهنگی هستند. دراین پژوهش نگارندگان تلاش دارند تا با استفاده از مفاهیم نظری موجود در ...  بیشتر

تحلیل کیفی سواد رسانه‌ای در اثر پذیری روانی کووید 19 در شبکه‌های اجتماعی

اسماعیل جمشیدی حسن آبادی؛ لیلا نیرومند؛ حبیب صبوری خسروشاهی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1402، ، صفحه 1-34

https://doi.org/10.30465/ismc.2023.46000.2760

چکیده
  مطالعه حاضر تحلیلی کیفی به‌روش گراند‌تئوری است که بر اثرپذیری روانی کووید19در شبکه‌های‌اجتماعی با رویکرد سواد‌رسانه‌ای پرداخته است.هدف این مطالعه شناسایی تاثیر سواد‌رسانه‌ای [رژیم مصرف رسانه‌ای،درک محتوا،اهداف پنهان،گزینش آگاهانه،نگاه انتقادی و تجزیه‌وتحلیل پیام] در اثرپذیری روانی [اضطراب،وسواس،خودبیمار پنداری و خستگی] ...  بیشتر

درآمدی بر فضای مجازی فراقلمرویی و سیالیت هویت سوژه در پرتو تحلیل انتقادی بینامتنی

محمد علی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 15-36

چکیده
  به ‌نظر می‌رسد مشخصة اصلی جهانی شدن معاصر، رسوخ‌پذیری مرزهای سرزمینی و تزلزل حاکمیت مطلق دولت‌هاست. این پدیده با انقلاب اطلاعاتی اخیر هم‌ذات است. پروژة ارتباطی ـ اطلاعاتی (اینترنت) طی روند تکاملی خود توانسته است در فضای وب‌سازی جهانی، اتصال رایانه‌های شخصی را در هر نقطه‌ای از جهان با حداقل امکانات فراهم آورد؛ بر این اساس، مقالة ...  بیشتر