1. نقش شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‎زبان در پیشبرد اهداف امریکا در جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی صدای امریکا)

مهدی باقری‌هشی؛ مرتضی جاویدکار؛ محسن آقامحمّد

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 29-58

چکیده
  شناخت دقیق و درست تهدیدهای شبکه‌های رسانه‌ای متخاصمِ حریف و تدوین راهبرد‌های مناسب برای مقابله با آنها، نقشی مؤثر و مهم در خنثی‌سازی فعالیت‌های رسانه‌ای دشمنان جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت که تعلل در آن، ضمن به هدردادن وقت، انرژی و منابع مالی، می‌تواند آثار زیانبار و خطرناکی را به‎‌همراه داشته ‌‌باشد. این پژوهش به بررسی ...  بیشتر