تحول روزنامه نگاری دینی در ایران معاصر

حسین افخمی؛ عطیه پیرهادی؛ مسعود تقی آبادی

دوره 12، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.30465/ismc.2022.37075.2418

چکیده
  چکیده:روزنامه نگاری دینی از ژانرهای رسانه ای است که در نزدیک به دو قرن تجربه روزنامه نگاری چاپی در کشور، هنوز هیچ روزنامه ای خبرنگار ثابت در حوزه ادیانندارد. این پژوهش به مطالعه تطبیقی محتوای مطالب دینی روزنامه‌های کیهان و اطلاعات در سیزده روز اول ماه محرم طی سال های 1335 تا 1385 می-پردازد . در این مطالعه به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی ...  بیشتر