1. رابطه‌ی میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب و تیک‌های عصبی

هاجر خباز؛ محسن آیتی؛ محمد رضایی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 71-86

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی  میزان نوع استفاده از اینترنت با نگرش دانشجویان نسبت به اثرات اینترنت بر آشفتگی افکار، اختلال خواب و تیک های عصبی انجام گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، همبستگی است. نمونه‌ى پژوهش، شامل 249 نفر از دانشجویان (دختر و پسر) بودند که تجربه‌ی استفاده از اینترنت را داشتند. ...  بیشتر

2. تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی دانشجویان

سیاوش صلواتیان؛ مهدی دولتخواه

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 67-84

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر هویت فرهنگی دانشجویان است.از میان شبکه‌های اجتماعی موبایلی، دو شبکه وایبر و واتس‌آپ انتخابو تأثیر استفاده از آن‌ها بر زبان، دیانت، پوشش، رفتار اجتماعی و اخلاق کاربران بررسی شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفادهشده است. جامعه آماری پژوهشدانشجویان ...  بیشتر

3. نقدی بر اینترنت به عنوان فناوری آموزشی با ابتناء برمفهوم اصالت از دیدگاه هایدگر

روح اله مظفری پور؛ سعید ضرغامی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 133-152

چکیده
  هدف این مقاله بررسی مفهوم اصالت اگزیستانسی از دیدگاه هایدگر و نقش اینترنت در اصالت دانشجویان است. به‌عبارتی، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش‌هاست: 1. مفهوم اصالت و انسان اصیل از دیدگاه هایدگر چیست؟ 2. نقش اینترنت به‌منزلة فناوری آموزشی در اصالت دانشجویان چیست؟ از نظر هایدگر، کنجکاوی، حرف‌های بی‌اساس، و جذب شدن در دیگران، که او «خودِ ...  بیشتر

4. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه تاجی؛ فریدون وردی‎نژاد

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 59-79

چکیده
  پژوهش حاضر که به بررسی رابطۀ اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان می‎پردازد، به دنبال پاسخ‎گویی به این پرسش است که چه رابطه‎ای بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش، با بررسی ادبیات موجود در حوزه‎های ...  بیشتر