1. نقش صداوسیما در مقابله با شایعات سیاسی انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی مجازی

اردشیر زابلی زاده؛ مرتضی شمس

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.34512.2323

چکیده
  هدف از این پژوهش کیفی که با روش گراندد تئوری انجام شده است، شناسایی مناسب-ترین اقدامات سازمان صداوسیما در مقابله با شایعات سیاسی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی درکشور است. جامعه آماری خبرنگاران و دبیران خبر سازمان صداوسیما است که از میان آنها در خبرگزاری صداوسیما و شبکه‌های خبر، العالم و پرس تی‌وی به عنوان چارچوب نمونه‌گیری ...  بیشتر

2. شرایط و فرآیندهای موثر در مصرف برنامه‌های سیاسی سرگرم‌کننده در میان مخاطبان جوان

کاظم موذن؛ محمد مهدی فرقانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 255-291

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2019.4178

چکیده
  هدف این مقاله شناخت میزان تحقق بخش­هایی از مباحث نظری و دغدغه­های مطرح شده درباره پدیده آمیختگی سیاست و سرگرمی در برنامه­های سیاسی سرگرم­کننده در شبکه­های تلویزیونی فارسی زبان با تمرکز بر مخاطبانِ جوان این برنامه­ها است. محقق با بهره­گیری از سه مفهوم «اطلاعات-سرگرمی»، «سیاست-سرگرمی» و «نرمخبر» و دو نظریه ...  بیشتر