1. حق مؤلف در فضای مجازی با تاکید بر کتابخانه‌های دیجیتال

حمید رضا رادفر

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 87-107

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2019.4177

چکیده
  همواره استفاده از منابع اطلاعاتی و آثار علمی، هنری و فرهنگی در فضاهای مجازی و رعایت مسائل حق مولف درگیر با آنها چالش­برانگیز بوده است. در این میان هم باید صاحبان محتوای دیجیتالی را راضی نگه داشت و هم متقاضیان آنها را در بهره­گیری مناسب از منابع منتفع ساخت. در میان انواع رسانه­ها و وب­سایت­های حاوی منابع و آثار مشمول قوانین ...  بیشتر