1. نظریه اقناع رسانه‌ای و بازنمایی آن در عملکرد اطلاعاتی کتابخانه‌ها

ثریا ضیایی؛ حمید رضا رادفر؛ سولماز نوری

دوره 10، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2020.5107

چکیده
  کتاب‌خانه‌ها با حضور محققان، پژوهشگران و سایر علاقه‌مندان علم و دانش، مکانی برای تبادل آرا و افکار و تأمین منابع مورد نیاز کاربران و مراجعه‌کنندگان است. کتاب‌خانه‌های نوین، علاوه بر اینکه در تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود مرجع هستند، زمینه‌ای را فراهم می‌آورند که کاربران بتوانند به سهولت از امکانات رایانه‌ای ...  بیشتر

2. نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن

سید فضل اله قاضوی؛ صادق زیبا کلام؛ سید وحید عقیلی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 101-118

چکیده
  در این پژوهش به بررسی نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن می پردازیم. این تحقیق بر حسب دستاوردها و نتایج از نوع کاربردی و با توجه به اهداف از نوع توصیفی-پیمایشی می­باشد. جامعه آماری، اساتید مرتبط در حوزه علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و ارتباطات از دانشگاه های معتبر شهر تهران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ...  بیشتر

3. رسانه و هویت ملی

قربانعلی قربان‌زاده‌ سوار؛ مهدی رحمتی؛ هاشم ناطقی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 111-131

چکیده
  رسانه به‌‌منزلة عامل ارتباطی در دنیای کنونی کارکردهای فراوانی دارد. این عامل ارتباطی نقش نهادینه‏سازی ارزش‏ها در جامعه را دارد و از طریق تبادل اطلاعات میان نسل حاضر و انتقال آن به نسل‌های آتی در فرهنگ‌‌سازی و برانگیختن احساسات مشترک میان افراد و جوامع نقش حیاتی دارد. هویت ملی به‌‌منزلة کلان‌‌ترین سطح هویتی در داخل کشورها ...  بیشتر

4. پرداختن به فلسفة ‌‌رسانه

سیدمحمدعلی دیباجی؛ زهرا رئیس‌میرزایی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 49-65

چکیده
  فلسفة رسانه اصطلاحی است با سابقة کمی بیش از یک دهه. هنسن Mark B.) (Hansen، هارتمن (Frank Hartmann)، و سنبوث (Mike Sandbothe) از جمله کسانی‌اند که به‌طور اثباتی یا انتقادی این اصطلاح را مورد استفاده و بحث قرار داده‌اند. برخی نیز همانند دیبری (Regis Debray)، مارک تیلور (Mark Taylor)، و والتر بنیامین (Walter Bengamin) در مقابل فلسفة ‌‌رسانه از رسانه‌‌شناسی (Mediology) ...  بیشتر