ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت برنامه‌های نمایشی

علی‌اکبر فرهنگی؛ مجتبی امیری؛ سید مرتضی موسویان؛ کاظم نظری

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 23-51

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت برنامه‌های نمایشی است. این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش مفهوم‌سازی بنیادی (داده‌بنیـاد) انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی تعـداد چهارده نفر از مراجع عظام تقلید، وزرای دولت‌های ...  بیشتر

درآمدی بر فلسفة تلویزیون

محمد اخگری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1390، ، صفحه 21-36

چکیده
  فلسفة تلویزیون را می‌توان در بستر فلسفه رسانه فهم کرد و برداشت از فلسفة تلویزیون در ساحت‌ها و ابعاد گوناگونی که فلسفة رسانه بدان تقسیم‌بندی می‌گردد و متفکران بدان پرداخته‌اند، قابل بررسی است. از دیگر سوی، فلسفة تلویزیون هم از منظر فنی و هم از منظر قالب‌های آن قابل بررسی است و لذا می‌توان در سه بخش تصویر، واقعه و سریال ...  بیشتر