دین و تصویر: تحلیل تصویری سه دهه از برنامه تلویزیونی «درسهایی از قرآن»

بشیر معتمدی؛ مهدی منتظرقائم؛ اصغر فهیمی فر؛ عبدالله بیچرانلو

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 245-279

https://doi.org/10.30465/ismc.2021.31211.2203

چکیده
  یکی از دغدغه های حوزه دین و رسانه، پرسش از نسبت دینِ مبتنی بر «کلام»، با «تصویر» و «رسانه تصویری» است. در این مقاله ضمن مروری بر ادبیات نظری، از میان برنامه‌های دینی تلویزیون، برنامه «درسهایی از قرآن» که توسط آقای قرائتی حدود 40 سال هر هفته از تلویزیون پخش گردیده، مدنظر قرار گرفت و به دنبال پاسخ به این سؤال بود ...  بیشتر

درآمدی بر فلسفة تلویزیون

محمد اخگری

دوره 1، شماره 1 ، مرداد 1390، ، صفحه 21-36

چکیده
  فلسفة تلویزیون را می‌توان در بستر فلسفه رسانه فهم کرد و برداشت از فلسفة تلویزیون در ساحت‌ها و ابعاد گوناگونی که فلسفة رسانه بدان تقسیم‌بندی می‌گردد و متفکران بدان پرداخته‌اند، قابل بررسی است. از دیگر سوی، فلسفة تلویزیون هم از منظر فنی و هم از منظر قالب‌های آن قابل بررسی است و لذا می‌توان در سه بخش تصویر، واقعه و سریال ...  بیشتر