ارائه نگاشت راهکارهای مرجعیت جشنواره جهانی فیلم فجر

احسان سالمی؛ مهدی عبدالحمید؛ فرشاد عسگری کیا؛ معصومه سروندی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 239-274

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.36343.2391

چکیده
  بخش بین‌الملل جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سال 1393 از بخش ملی این رویداد فرهنگی و هنری جدا شد تا به عنوان جشنواره‌ای مستقل و با عنوان «جشنواره جهانی فیلم فجر» به کار خود ادامه دهد. این جشنواره تازه تاسیس همچون هر رویداد فرهنگی و هنری دیگری برای رسیدن به حد مطلوبی از عملکرد و جایگاهی موثر در جریان سینمایی جهان، باید شاخصه‌هایی ...  بیشتر