سیاست‌گذاری سواد رسانه‌ای در ایران: چالش‌ها و ظرفیت‌ها

سیدمحسن علوی پور؛ سیداحمد عسکری؛ علیرضا خسروی؛ محمد سروی زرگر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 165-188

https://doi.org/10.30465/ismc.2020.5601

چکیده
  با توجه به اهمیت مقوله سواد رسانه‌ای که این موضوع در سال‌های اخیر در عرصه سیاست‌گذاری نیز مورد توجه قرار داشته است و با توجه به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در این زمینه در ایران، این امر با چالش‌های مختلفی مواجه است. پژوهش حاضر با این هدف که چالش‌ها و ظرفیت‌های سیاستگذاری سواد رسانه‌ای در ایران را مورد تحلیل قرار دهد، ...  بیشتر

جهانی‌‌شدن و بازنمایی نمودهای محلی- فرامحلی تبلیغات تجاری در مجلات عامه پسند ایرانی

سیداحمد عسکری؛ علیرضا خسروی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 149-167

چکیده
      پژوهش حاضر در پارادایم جهانی‌شدن و بر مبنای نظری جهانی- محلی شدن رونالد رابرتسون به بررسی نشانه‌های محلی و فرامحلی تبلیغات‌ تجاری مجله­ی عامه‌ پسند «خانواده سبز» می‌پردازد. این پژوهش برخلاف تحقیقات اقتصاد ‌محور تبلیغات با رویکرد مطا‌لعات فرهنگی به کارکرد فرهنگی تبلیغات تجاری می‌پردازد و معانی فرهنگی مستتر ...  بیشتر