1. نقش شبکه‌های اجتماعی در هویت تمدنی کاربران ایرانی (مطالعه موردی فیس بوک و تلگرام)

فرهاد زیویار؛ مهدی شاهین؛ جعفر حسن خانی؛ رضا رحمتی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 105-128

چکیده
  اینک صحبت در خصوص این موضوع که شبکه­های اجتماعی خود به تحولات سیاسی زیادی جامه عمل پوشانده، چنانکه در تحولات بیداری اسلامی عربی مشاهده میکنیم، چندان دور از واقعیت نیست. بدون تردید نمیتوان انقلاب ها و جنبشهای اخیر منطقه را جدای از نقش رسانه و شبکه­های اجتماعی مورد بررسی قرار داد. رسانه­های بین­المللی شده و شبکه­های اجتماعی ...  بیشتر