1. رسانه و محیط‌زیست؛ مقدمه‌ای بر ارتباطات زیست‌محیطی

مهدی منتظر قائم؛ رضوانه عرفانی حسین پور

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 145-170

چکیده
  امروزه حوزه ارتباطات زیست­محیطی به عنوان یکی از حوزه­های مهم در ارتباطات توسعه شناخته می­شود و از این رو توانسته است توجه بسیاری از تحلیل­گران رسانه را به خودجلب کند تا درباره­ی محیط­زیست و رابطه­ی فردی و اجتماعی­مان با آن به تحقیق و تأمل بپردازند. در این مقاله، ضمن ارائه مقدماتی درباره توسعه پایدار و اهمیت و جایگاه ...  بیشتر

2. استفادة نوجوانان از تلفن همراه آسیب‌شناسی و روش‌های فرهنگی و فنی مقابله

رضوانه عرفانی حسین پور؛ مهدی منتظر قائم

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 55-83

چکیده
  گسترش کاربری تکنولوژی‌های جدید ارتباطی آثار مثبت و منفی متفاوت و گاه متناقضی برای گروه‌های گوناگون جمعیتی و اجتماعی به دنبال دارد. بنابراین، بهره‌گیری از دانش و تخصص کارشناسان ارتباطات در حوزة سیاست‌گذاری فرهنگی ـ ارتباطی به کسب شناختی دقیق‌تر از جامعه منجر شده است و افزایش اثرهای مثبت و کاهش پیامدهای منفی را به دنبال دارد. به ...  بیشتر