1. بررسی نقش اخلاق رسانه‌ای در طنز مکتوب نشریات کشور

صدیقه ببران؛ سعید ناظمی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 21-41

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2019.4427

چکیده
     در عصر حاضر که جوامع با پدیده­های تازه­ای در حوزه ارتباطات رو به رو هستند لزوم بازنگری کلی به مباحث جانبی رسانه­ها از جمله اخلاق­ رسانه­ای احساس می­شود. طنز اگرچه موضوع جدیدی در تاریخ اجتماعی ایران نیست ولی در عرصه­ی رسانه­ای، از پیشینه­ی کمتری برخوردار است. حضور این تازه وارد جدید به روزنامه­ها، مسائل جدیدی ...  بیشتر