1. نقش صداوسیما در مقابله با شایعات سیاسی انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی مجازی

اردشیر زابلی زاده؛ مرتضی شمس

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.34512.2323

چکیده
  هدف از این پژوهش کیفی که با روش گراندد تئوری انجام شده است، شناسایی مناسب-ترین اقدامات سازمان صداوسیما در مقابله با شایعات سیاسی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مجازی درکشور است. جامعه آماری خبرنگاران و دبیران خبر سازمان صداوسیما است که از میان آنها در خبرگزاری صداوسیما و شبکه‌های خبر، العالم و پرس تی‌وی به عنوان چارچوب نمونه‌گیری ...  بیشتر

2. شیوه‌های غنی‌سازی مشاغل خبری برای رسیدن به مرجعیت خبری(مورد مطالعه، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

اردشیر زابلی زاده؛ محمد حسین ساعی؛ جهاندار امیری؛ امیرحسین رمضانی بیدگلی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 141-165

http://dx.doi.org/10.30465/ismc.2021.33007.2268

چکیده
  عرصه خبر، عرصه‌ای رقابتی است و شبکه خبر همچون هر سازمان خبری دیگر برای بقا در محیط رقابتی و رسیدن به مرجعیت خبری علاوه بر امکانات مادی، تجهیزات فنی و سیاستهای دقیق، نیاز به بازنگری در فرآیندهای کاری و طراحی شغلی کارکنان خود دارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی شیوه‌های غنی‌سازی شغلی برای چهار شغل اصلی شبکه خبر و ارائه راهکار در این خصوص ...  بیشتر

3. قدرت بازدارندگی در فضای سایبر

اردشیر زابلی زاده

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 61-88

چکیده
  وضعیت «آنارشیک»­گونه فضای سایبر، تأثیرات عمیقی روی منافع و امنیت ملی کشورها می­گذارد. بازیگران ناشناس متعددی روزانه منافع و زیرساخت­های حیاتی دیگر بازیگران را تهدید می­کنند. دولت­ها باید راهی برای کاستن از آسیب­های این فضا بیابند و استراتژی بازدارندگی می­تواند در این زمینه به کار آید. مقاله حاضر به بررسی این موضوع ...  بیشتر