دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-240 
4. شناسایی مقوله های موثر در سبک زندگی رسانه ای خانواده ها

آمنه بختیاری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ بهاره نصیری


5. تحلیل گفتمان انتقادی سیاست‏گذاری ارتباطی بی‏بی‏سی فارسی

معصومه اسمعیل نژاد؛ عباس عباسپور؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر


8. تحلیل سیاست‌‌‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی

فرناز سربندی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری