دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-241 
8. بررسی نقش هالیوود در تشدید ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 169-193

محمدرضا قاسمیان؛ رضیه موسوی فر؛ حمید ضیایی پرور


10. تبیین ساختارگرایانه سینمای دفاع مقدس: مطالعه موردی مهاجر و لیلی با من است

صفحه 215-236

مریم سادات نقیبی اصفهانی؛ اصغر فهیمی فر؛ شهاب اسفندیاری