نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکزی،دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه

2 دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استاد راهنما

10.30465/ismc.2020.5076

چکیده

شبکه‌های اجتماعی بستر جدیدی برای تعامل و مشارکت اجتماعی ایرانیان در رخدادهای مختلف به‌وجود آورده‌اند. این تحقیق برای یافتن نرخ تعامل کاربران صفحه اینستاگرام سلبریتی‌های ایرانی فعال درکمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه، به روش تحلیل‌محتوای کمّی صورت پذیرفته است. از میان صفحات مختلف اینستاگرام ،صفحه شخصی علی دایی به عنوان یک ورزشکار، نرگس کلباسی به‌عنوان یک فعال فرهنگی اجتماعی، و صادق زیباکلام به‌عنوان یک سیاستمدار دانشگاهی، دربازه زمانی 22آبان 1396 تا اول فروردین 1397 مورد مطالعه قرارگرفت و نرخ تعامل کاربران هر صفحه با استفاده از فرمول شرکت اینستاگرام محاسبه و مقایسه گردید.نتایج این تحقیق نشان داد تعامل کاربران صفحه‌های اینستاگرام هر سه چهره‌ی مشهور درمشارکت مادی و معنوی برای کمک به زلزله‌زدگان ازبالاترین نرخ تعامل مورد انتظار برخوردار بوده‌است. و میزان شهرت چهره‌های مشهور، از حضور فیزیکی دائمی آنها در مناطق زلزله‌زده، در تعامل کاربران تأثیر بیشتری داشته است. همچنین براساس نظریه تعامل با رویکرد «میروویتز» می توان گفت دنبال کنندگان صفحه‌های هر سه سلبریتی با تعامل خویش و پدیدآوردن اجتماع ویژه، شبکه‌ی جدیدی برای کمک به زلزله‌زدگان در ساختاری غیر دولتی به‌وجود آورده‌اند. اما برخورد قضایی با این پدیده مؤید نظرات منتقدانی مانند «لافی» و «مورلی» است که عدم توجه به ساختارهای سیاسی را درنظریه «میروویتز» مورد تأکید قرارداده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

study of useres engagement rate on Instagram celebrites pages in Kermanshah earthquake Case Study: Instagram Pages Ali Daei, Narges Kalbasi, and Sadegh Zibaklam

نویسندگان [English]

 • alireza dabbagh 1
 • seyyed mohammad dadgaran 2
 • seyyd vahid aqili 3

1 Azad islami university Tehran,faculity communication & media studies

2 communication & media studies faculity,azad university,tehran

3 Azad islamic university,tehran,faculity communication & media studies

چکیده [English]

Social networks have created a new platform for Iranian social interaction and participation in various issues and events. This study was conducted to quantify the content of users' engagement on the Instagram page of three famous figures active in participation in earthquake in Kermanshah.
Among the various pages of the celebrities Instagram, Ali Daei's personal page as an athlete, Narges Kalbasi as a social cultural activist, and Sadegh Zibaklam as an academic politician were studied from 22 November 2017 to26 March 2018, and The interaction rate of each page user was calculated and compared using the Instagram Owner Company formula.
The results of this study showed that users on Instagram pages of all three celebrities had the highest expected interaction rate in material and spiritual participation to assist earthquakes. And the popularity of celebrities, more than their constant physical presence in earthquake-stricken areas, has had a greater impact on cyber users' interaction. Based on the theory of interaction with the Mirowitz approach, it can be said that the followers of all three celebrity pages have created a new network to assist earthquake victims in a non-governmental structure by interacting with them and creating a special community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "social networks"
 • "instagram"
 • "interaction or engegement rate"
 • "Kermanshah earthquake"

ادگار،اندرو و پیتر سج­ویک(1387). مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: نشر آگه

بیرو، آﻟﻦ(1380). ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم  علوم اجتماعی، ترﺟﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎروﺧﺎﻧﻲ، ﺗﻬﺮان، انتشارات ﻛﻴﻬﺎن

دالگرن، پیتر(1380). تلویزیون و گستره­ی عمومی، ترجمه مهدی شفقتی، تهران: انتشارات سروش

زهرایی، محمدرضا ( 1396). مطالعه میزان سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی اینستاگرام، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور پرند

غنی زاده، مصطفی( 1397). مردم نگاری عمل و تعامل اجتماعی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، دانشگاه فردوسی مشهد

کرایب، یان(1378). نظریه­ی اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشرآگه

کائوتری،هوئین(1379). مشارکت در توسعه، ترجمه هادی غبرایی و داود طبایی، تهران ،انتشارات روش

کاستلز،مانوئل(1380). اقتصاد جامعه و فرهنگ/ ظهور جامعه شبکه ای، احد علی قلیان، افشین خاکباز، جلد اول، تهران: انتشارات طرح نو

محمدامینی, شقایق و پیمان خلعتبری(۱۳۹۴). بررسی شبکه اجتماعی اینستاگرام و کارکردهای آن در شبکه اجتماعی یا تجاری، کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مالزی، موسسه سرآمدهمایش کارین

مردوخی،بایزید (1373). مشارکت مردم در فرایند توسعه و طرحی برای سنجش میزان آن، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 6

مقدم­دانا،فاطمه(1396). بررسی ادب در نظرات کاربران ایرانی شبکه اجتماعی اینستاگرام، دانشگاه پیام نور استان تهران،مرکز پیام نور تهران جنوب

مهدی­زاده،سیدمحمد(1392). نظریه­های رسانه اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی، تهران:انتشارات ثانیه

می روویتز، جاشوا(1387). رسانه­ها و رفتار-حلقه مفقوده، در «نظریه­های ارتباطات»، ویراستار پل کوبلی،ترجمه گودرز میرانی،تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

ویمر،راجر،دی. دومینیک،جوزف،آر(1384). تحقیق در رسانه­های­جمعی، کاووس سیدامامی،تهران: انتشارات سروش و مرکزتحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای

منابع انگیسی

  Constine, Josh (2017). "Instagram hits 700 million users, accelerating from 600M in December". TechCrunch. AOL. Retrieved April April 26, 2017

  Roberts, Daniel. (2014). How Kevin Systrom Got Started. fortune.com

  Wehmeier,Sally(2006)Oxford Advanced Learners Dictionery