کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مقوله های موثر در سبک زندگی رسانه ای خانواده ها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1399

آمنه بختیاری؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ بهاره نصیری


2. ارائه مدل ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی در سیمای جمهوری اسلامی ایران با محوریت برنامه‌های نمایشی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-51

علی‌اکبر فرهنگی؛ مجتبی امیری؛ سید مرتضی موسویان؛ کاظم نظری


3. آسیب شناسی تلفن همراه بر خانواده

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-111

بهاره نصیری؛ امنه بختیاری