کلیدواژه‌ها = دگرگونی اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و مقایسه مسایل اجتماعی ایران از منظر فیلم‌های مستند (در دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1380-1340)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-64

زهره بیاد؛ سید بیوک محمدی؛ ناهید موید حکمت