کلیدواژه‌ها = تبلیغات
تعداد مقالات: 3
2. دربارۀ خودمختاری صنعت رسانه و تبلیغات

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-72

علیرضا منصوری


3. هویت در عصر رسانه‌های دیجیتال

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 115-130

مریم صانع پور