کلیدواژه‌ها = ارتباطات
تعداد مقالات: 4
1. نظریه اقناع رسانه‌ای و بازنمایی آن در عملکرد اطلاعاتی کتابخانه‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-100

ثریا ضیایی؛ حمید رضا رادفر؛ سولماز نوری


2. نقش فضای سایبری در پیشبرد دیپلماسی عمومی مدرن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-118

سید فضل اله قاضوی؛ صادق زیبا کلام؛ سید وحید عقیلی


3. رسانه و هویت ملی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-131

قربانعلی قربان‌زاده‌ سوار؛ مهدی رحمتی؛ هاشم ناطقی


4. پرداختن به فلسفة ‌‌رسانه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-65

سیدمحمدعلی دیباجی؛ زهرا رئیس‌میرزایی