کلیدواژه‌ها = : شبکه‌‌های اجتماعی مجازی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک‌ با هویت جنسیتی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-100

وحید قاسمی؛ صمد عدلی پور؛ بدری برندگی