نویسنده = محمد مهدی فرقانی
تعداد مقالات: 1
1. شرایط و فرآیندهای موثر در مصرف برنامه‌های سیاسی سرگرم‌کننده در میان مخاطبان جوان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 255-291

کاظم موذن؛ محمد مهدی فرقانی